Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 12. července 2023

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) se zavazujeme chránit osobní údaje uživatelů webových stránek https://monetacredit.cz. Tento dokument popisuje zásady, které platí pro sběr, zpracování, uchovávání a sdílení osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek. Přečtěte si následující zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak se s vašimi osobními údaji nakládá.

  1. Sběr osobních údajů můžeme sbírat osobní údaje od uživatelů prostřednictvím webových formulářů, kontaktních formulářů, přihlašovacích formulářů nebo jiných interakcí na webových stránkách. b. Při sběru osobních údajů budeme vás informovat o účelu sběru a požadovaných údajích. Budeme také žádat váš souhlas, pokud je to vyžadováno příslušnými zákony a předpisy.
  2. Zpracování osobních údajů a. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem, pro který byly shromážděny. b. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a zabezpečovacími opatřeními.
  3. Uchovávání osobních údajů a. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, pokud není vyžadováno delší uchovávání zákony a předpisy. b. Po uplynutí nezbytné doby uchovávání budou vaše osobní údaje smazány nebo anonymizovány.
  4. Sdílení osobních údajů a nemáme v úmyslu sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění právních povinností nebo na základě oprávněného zájmu společnosti. b. Pokud společnost [název společnosti] sdílí vaše osobní údaje s třetími stranami, učiní tak pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.
  5. Bezpečnost osobních údajů a přijímá odpovídající technická a organizační opatření ke zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. b. Vaše osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením.
  6. Práva subjektů údajů a. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování, smazání nebo přenositelnost. b. Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních informací.
  7. Soubory cookies a. Na našich webových stránkách můžeme používat soubory cookies za účelem zlepšení uživatelského zážitku. b. Při používání souborů cookies budeme dodržovat příslušné zákony a vyžadovat váš souhlas, pokud je to vyžadováno.
  8. Změny zásad ochrany osobních údajů a. si vyhrazuje právo aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Aktualizovaná verze bude zveřejněna na našich webových stránkách. b. Pokud provedeme zásadní změny, oznámíme vám to prostřednictvím vhodných kanálů komunikace.

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na následujících kontaktních informacích:

finance@monetacredit.cz

Tento dokument zásad ochrany osobních údajů byl vytvořen s cílem vás informovat o tom, jak se s vašimi osobními údaji nakládá. Doporučujeme vám ho pečlivě přečíst a seznámit se s jeho obsahem.