Uznávání příjmů při žádosti o hypoteční úvěr

oz uver scaled
Článek k přečtení za 2 minuty

Potřebujete hypotéku?

Nebojte se, máme všechny odpovědi na vaše otázky týkající se potvrzení příjmů!

Při zřizování hypotečního úvěru je nutné vyřešit řadu formalit. Jednou z nejdůležitějších je potvrzení příjmů žadatele – banka totiž chce zaručit, že klient bude schopen splácet úvěr. V opačném případě by banka byla nucena prodat nemovitost, často s finanční ztrátou. Proto je důkaz o příjmech klíčovým bodem při vyřizování hypotéky.

Příjmy ze zaměstnání

Nepodnikající osoby doloží své příjmy pomocí potvrzení od zaměstnavatele o celkových příjmech za poslední tři měsíce. Tím se myslí čistá mzda, která zahrnuje i položky jako příspěvky na penzijní připojištění nebo stravenky. Toto potvrzení má platnost 30 až 60 dní od vystavení a často je zaměstnavatel kontrolován bankou, aby potvrdil jeho pravdivost.

Je důležité poznamenat, že žadatel o hypotéku nesmí být ve výpovědní době ani ve zkušební lhůtě, avšak podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétní bankovní instituci. Pokud máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou, měla by být její platnost delší než jeden rok. Po skončení pracovního poměru je nutné doložit bankovní instituci prodlouženou smlouvu nebo novou smlouvu s jiným zaměstnavatelem.

Pokud pracujete na dohodu o pracovní činnosti, je možné získat hypotéku, ale musíte prokázat stabilitu příjmů. Mějte na paměti, že ne všechny banky akceptují tento typ smlouvy.

Doložení příjmů pro OSVČ

OSVČ musí pro doložení příjmů předložit daňová přiznání alespoň za poslední dva roky. Noví živnostníci však mohou narazit na problém, pokud nemají ještě žádná daňová přiznání.

Složitější situaci mohou mít také živnostníci, kteří se snažili ušetřit na odvodech zdravotního a sociálního pojištění, a nyní mají problém prokázat skutečnou výši příjmů.

Pro živnostníky existuje několik možností – například výběr hypotéky bez doložení příjmů nebo předchozí úprava daňového přiznání tak, aby vykazovalo optimální výsledky.

Ostatní příjmy

K dalším příjmovým položkám mohou patřit rodičovské příspěvky, invalidní důchody a doživotní renty, alimenty, odměny pěstounů nebo honoráře. Pro započítání těchto příjmů je nutné prokázat, že byly vypláceny nepřetržitě po dobu dvanácti měsíců. Z cestovní náhrady je možné započítat pouze 30 %.

Neuznatelné příjmy

Mezi příjmy, které banka nepovažuje za platné, patří například dohoda o provedení práce, částečný invalidní důchod nebo sociální dávky.

Uznatelné příjmy

K uznatelným příjmům patří klasický příjem ze zaměstnanecké činnosti i příjem z podnikání. K těmto příjmům se také počítají příjmy z nájmu, nemovitých věcí, rodičovský příspěvek či plný invalidní důchod. Rozdílnost v uznání těchto příjmů závisí na jednotlivých bankách.

HYPO banner web 3