Státní půjčka na bydlení specifika, výhody a rizika

statni podpra bydleni
Článek k přečtení za 4 minuty

Náhled do státní podpory bydlení v roce 2023:

charakteristika, výhody a potenciální úskalí

Rok 2022 se vyznačoval výrazným zájmem o státní půjčky na bydlení. Přesto se program pro poskytování těchto úvěrů v roce 2023 neotevře.

Účelem Státního fondu podpory investic je podporovat rozvoj bydlení v České republice. Z jeho rozpočtu se poskytují úvěry na energetickou rekonstrukci bytových domů, finanční podpora obcí pro zřizování sociálního bydlení, regenerace obytných souborů, modernizace panelových domů či obnova brownfieldů.

V roce 2022 měli lidé do 40 let možnost žádat o státní půjčku na nákup nebo modernizaci svého obydlí z programu Vlastní bydlení. V rámci tohoto programu bylo v rozpočtu rezervováno celkem 700 milionů korun. Státní fond podpory investic ukončil přijímání žádostí již k 20. dubnu 2022, jelikož byl vyčerpán rozpočet. Do poloviny dubna totiž zájemci podali žádosti v celkové hodnotě převyšující 713 milionů korun

vysvětluje Veronika Kráčmar Hegrová z fintech startupu hyponamiru.cz.

Státní podpora v roce 2023

Po pozastavení přijímání žádostí do programu Vlastní bydlení v dubnu 2022 plánoval Státní fond podpory investic jeho znovuotevření na podzim toho samého roku. To se však již neuskutečnilo. Pro rok 2023 navíc není možné čerpat státní půjčku na bydlení pro mladé, jelikož z rozpočtu fondu nebude podporováno vlastnické bydlení fyzických osob.

Komu je určena státní podpora na bydlení

Státní půjčka na bydlení v rámci programu Vlastní bydlení byla určena pro specifickou skupinu zájemců. Půjčku bylo možné využít na nákup nebo modernizaci obydlí za splnění několika základních podmínek. Jednou z hlavních byla věková hranice. Manželé nebo registrovaní partneři mohli o úvěr požádat společně, pokud alespoň jeden z nich k datu podání žádosti nedosáhl 40 let. Úvěr mohli žádat i jednotlivci do 40 let, kteří trvale pečují o dítě mladší 15 let.

Další zásadní podmínkou pro získání státní půjčky na nákup vlastního bydlení byla, že žadatelé nesměli vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost. Půjčku také nezískali nájemníci družstevních bytů. Pro získání financí na nákup nemovitosti bylo nezbytné, aby nemovitost sloužila k trvalému bydlení a měla popisné číslo. Evidenční číslo bylo nedostatečné.

Majitelé nemovitostí mohli využít státní půjčku na rekonstrukci. Úvěr bylo možné použít pouze na opravy vlastní nemovitosti, půjčka tedy nebyla k dispozici například na rekonstrukci družstevního bytu.

Dokumentace pro státní půjčku

Ke státní půjčce bylo potřeba přiložit různé dokumenty. Veronika Kráčmar Hegrová k tomu dodává:

Zájemci o státní půjčku museli doložit výši svého příjmu. Zaměstnanci předložili potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele a OSVČ daňové přiznání. Při podání žádosti museli mít zájemci již vybranou konkrétní nemovitost, protože k žádosti se přikládal také odhad nemovitosti. V případě stavby nemovitosti musela být součástí žádosti kompletní projektová dokumentace.

Státní fond podpory investic žádal také o vinkulaci živelního pojištění v případě poskytnutí úvěru na výstavbu nebo nákup nemovitosti.

Maximální výše státní půjčky na bydlení

Na nákup rodinného domu s pozemkem bylo možné získat až 3,5 milionu korun, nejvýše však 90 procent z nákupní ceny nebo skutečných nákladů na stavbu. V případě nákupu bytu byla maximální výše úvěru 3 miliony korun, nejvýše však 90 procent z ceny bytové jednotky. Na modernizaci obydlí bylo možné získat úvěr v rozmezí od 50 000 do 750 000 korun.

Státní půjčka na bydlení často nestačí. Ceny nemovitostí v posledních třech letech prudce stouply a na přelomu let 2021 a 2022 dosáhly vrcholu. Většina zájemců tak čelila otázce, jak doplnit státní půjčku na bydlení. Dofinancování pomocí hypotéky bylo v tomto ohledu komplikované, vzhledem k tomu, že státní půjčka vyžaduje zástavu nemovitosti. Banky obvykle nechtějí mít zástavu jako druhé v pořadí.Často představovalo řešení stavební spoření, z něhož nebyla potřeba zástavy nemovitosti, uvádí Veronika Kráčmar Hegrová.

HYPO banner web 4

Doba splatnosti státního úvěru může dosáhnout až 30 let

Ti, kteří včas podali žádost o státní půjčku a byli úspěšní, měli rok od uzavření smlouvy na to, aby začali čerpat schválenou sumu. Zároveň museli do stejného termínu předložit doklady prokazující správné využití úvěru. Doba splatnosti úvěru na modernizaci bydlení byla standardně stanovena na 10 let od uzavření smlouvy, v případě pořízení nemovitosti na 30 let.

Státní fond podpory investic umožňoval pozastavení splácení hlavní částky až na období dvou let z důvodu narození nebo adopce dítěte, ztráty práce nebo úmrtí člena domácnosti. Maximální doba splatnosti v těchto případech byla u úvěrů na pořízení bydlení 35 let a u úvěrů na modernizaci 12 let.

Atraktivní byla nízká úroková sazba

Úroková sazba státní půjčky na bydlení byla odvozena od základní referenční sazby
Evropské unie pro Českou republiku. Byla také stanovena minimální výše úrokové sazby na úrovni jednoho procenta. Od začátku roku tato sazba výrazně stoupala a od září 2022 činí 6,95 procenta. Úroková sazba byla fixovaná na dobu 5 let. Jak dodává Veronika Kráčmar Hegrová:

Ještě v polovině minulého roku byla úroková sazba státní půjčky na bydlení výrazně nižší než u hypotéky. Financování bydlení půjčkou z programu Vlastní bydlení bylo tedy výhodné. Ve druhé polovině letošního roku se ale situace otočila a hypotéky se nyní jeví jako finančně výhodnější

Kdy je státní půjčka na bydlení vhodná

Státní půjčka na bydlení byla atraktivní, zejména když byly základní úrokové sazby nízké. Bylo tak možné získat úvěr s velmi nízkým úrokem. Na druhou stranu, jedním z hlavních nevýhod bylo omezení maximální výše úvěru. Nižší částka ne vždy stačila na pořízení vlastního bydlení nebo rekonstrukci. Vzhledem k cenám nemovitostí byla většina žadatelů o státní půjčku nucena hledat další finanční zdroje.