pojisteni odpovednosti genaraliceska

Pojištění odpovědnosti občana

Generali Česká pojišťovna

Za způsobení škody
někomu jinému.

Toto pojištění je pro vaši rodinu v případě, že dojde ke škodě, kterou zůsobíte někomu jinému.  V případě sjednání pojištění online zíkáte 15 % slevu na novou smlouvu.

V základním rozsahu toto pojištění obsahu je i pojištění z odpovědnosti nemovitosti. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na všechny fyzické osoby, včetně osob které s vámi trvale  sdílí domácnost a nějakým způsobem se podílí na fungování  domácnosti.

Do rozsahu pojištění odpovědnosti v případě škody způsobené jiným osobám např. škody na majetku, újmy na zdraví a finanční škody. zejména se toto pojištění vztahuje na 

  1. Provoz a vedení domácnosti
  2. V případě rekreace a zábavě, včetně sportu
  3. S opatrováním a vlastnictvím hospodářských a domácích zvířat
  4. V souvislosti z odpovědností nemovitosti

Základní limit pojistného plnění na jednu událost jsou 2 000 000 Kč. V nadstandardním limitu se pohybuje plnění v částce  6 000 000 Kč. V případě individuálního limitu se pohybuje plnění v částce až do 15 000 000 Kč.  V souvislosti s plněním limitu lze ročně vyčerpat až dvojnásobek, přitom počet událostí není omezen.

Mohlo by vás zajímat...

Populární příspěvky