V zásadách ochrany osobních údajů se stanoví jakým způsobem používám, shromažďuji, zveřejňuji, přenáším a ukládám vaše osobní údaje na webových stránkách https://monetacredit.cz  (dále jen Webová stránka).

Správcem Webové stránky je Moneta Credit, Komenského 264/5 , Hradec Králové (dále jen Správce).

Veškeré informace osobních údajů jsou uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména ze zákonem č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikací č. 127 / 2005 Sb. a také Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679, tzv. GDPR.

Osobní data od subjektu.

Na Webové stránce se shromažďují a sbírají  osobní údaje od subjektů, pokud tyto údaje dobrovolně poskytnou (pomocí vyplnění formulářů uvedených na Webové stránce – pouze kontaktní fomulář.) a výslovně udělí souhlas s kolekcí nebo příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů subjektu ( vyplníte formulář ), tak automaticky.

Osobní data se přímo  neshromažďují na Webové stránce z online žádostí o půjčku, tento formulář je napojen na vyhledávání půjček a veškerá osobní data jsou chráněna a poskytnuta pro vyhodnocení půjčky a vytvoření nabídky půjčky pro klienta.

Uložená data – počítač uživatele

Pravidla cookies webové stránky

Proč používáme cookies a jak je vypnout a odstranit z prohlížeče – Více informací zde.

Specifické použití osobních dat

Budeme shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje, které subjekt poskytl on-line pouze pro účely, které vám byly sděleny.

  • pro konec přímo související s účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny
  • je vyžadováno zákonem nebo nařízením vládních nebo soudních orgánů

Bezpečnost dat

Správce přijme veškerá potřebná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neúmyslným nebo protiprávním smazáním, úpravou nebo ztrátou a proti neoprávněnému přenosu nebo neoprávněnému přístupu. Pokoušíme se omezit přístup k databázi neoprávněným uživatelům. Nemůžeme však zaručit, že neoprávněný uživatel nebude mít přístup.

Více informací:  Bezpečnost webu

Osobní údaje získané automaticky

Webový server https://monetacredit.cz ukládá a zpracuje automaticky údaje o návštěvě stránky. Mezi automaticky ukládané údaje patří čtyři hlavní metody: vlastní logování www serveru, Google analytics, Search Console Webmaster, Askimet.

Zpracování automatických dat na této webové stránce

Stránka automaticky sbírá a ukládá položky informací, které nám váš prohlížeč pošle do svých souborů protokolu serveru.

  • Typ prohlížeče / verze
  • Použitý operační systém
  • URL odkazujícího (dříve navštívená stránka)
  • Čas požadavku serveru
  • Stát
  • Město
  • Časové pásmo

Tyto údaje nelze přiřadit jednotlivým osobám. Tato data nejsou spojena s jinými zdroji dat a údaje jsou po statistické analýze vymazány.

Mazání a odstranění  osobních dat

Vaše údaje budou smazány co nejrychleji a co nejdříve, jakmile zpracujeme vaši záležitost nebo vaše žádost je uzavřena, nebo pokud o to požádáte.

Expirace osobních dat – po vypršení oprávnění ke zpracování nejsou nadále zpracovávány osobní údaje, ale jsou stále archivovány v plném rozsahu v době 182 dnů.

Po uplynutí této doby budou archivované osobní údaje automaticky odstraněny a nebudou archivovány v žádném systému Webové stránky.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo obavy ohledně těchto podmínek a zásad ochrany osobních údajů kontaktujte pověřenou osobu, která je níže na této stránce.

Také můžete přímo na Webové stránce požádat o své osobní údaje, které jsme shromáždili o subjektu. Po přijetí Vaší žádosti, lze osobní data zkontrolovat nebo požádat o okamžité vymazání osobních dat.

Údržba a správa webové stránky

Správce stránek si vyhrazuje právo kdykoli a za jakýchkoli okolností odstranit osobní informace poskytnuté uživateli, zákazníky nebo jinak.

Dále si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale přerušit nebo ukončit přístup uživatelů k veškerému obsahu Webové stránky nebo jeho části bez předchozího oznámení.